Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bergunda kyrka

Bergunda kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil som under århundraden genomgått många förändringar, vilket bidragit till dess annorlunda karaktär.

Ta en virtuell rundtur i Bergunda kyrka genom att klicka på bilden nedan.

Kontakt

Om du vill boka Bergunda kyrka för dop, vigsel eller begravning eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen på telefonnummer 0470-70 49 40 eller skicka  e-post till Öjaby församling.

Telefontider
måndag - tisdag 10.00-12.00
torsdag - fredag 10.00-12.00

Gudstjänst och verksamhet

Bergunda kyrka är en del av Svenska kyrkan Växjö. Klicka här för att ta del av gudstjänstprogrammet eller för att läsa mer gruppverksamheter för olika åldrar.

Om Bergunda kyrka

Bergunda kyrka hör till Öjaby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger strax sydväst om Växjö nära landsvägen söderut.

Sittplatser och tillgänglighet

Bergunda kyrka har 155 sittplatser. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Bergunda kyrkas egentliga ursprung och ålder är okänd men grundmursrester under golvet avslöjar att den en gång kan ha haft karaktären av en romansk medeltidskyrka. Tornet byggdes något senare än kyrkans långhus och har rymt en skyttevåning. Att kyrkan ligger nära landsvägen söderifrån har i krigs- och orostider inneburit att kyrkan fungerat som försvarskyrka vilket också påverkat dess utseende med tjocka murverk och små öppningar för såväl fönster som dörrar. Kyrkan har genom åren byggts om och till många gånger, vilket gett den en annorlunda karaktär. Alla om- och tillbyggnader har medfört att kyrkan kan uppfattas något oproportionerlig och asymmetrisk.

Kyrlan fick sitt nuvarande utseende 1825-1826 då den genomgick en omfattande restauration. Att kyrkan ända fram till 1921 dessutom varit patronat till sätesgården Bergkvara har gjort att kyrkans historia är nära förknippad med godsets utveckling.

1939 utfördes en exteriör och interiör renovering av kyrkan under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

1988-1989 utfördes en invändig renovering av kyrkan under ledning av arkitekt Arne Pettersson.