Meny

Bergunda kyrka

Bergunda kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil som under århundraden genomgått många förändringar, vilket bidragit till dess annorlunda karaktär.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Bergunda kyrka - klicka på bilden

Maxantal i Bergunda kyrka under coronapandemin: 30 st

Kontakt

Om du vill boka Bergunda kyrka för dop, vigsel eller begravning eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag - fredag 9.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

Gudstjänst och verksamhet

Återkommande i Öjaby församling

Om Bergunda kyrka

Bergunda kyrka hör till Öjaby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger strax sydväst om Växjö nära landsvägen söderut.

Sittplatser och tillgänglighet

Bergunda kyrka har 155 sittplatser. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Bergunda kyrkas egentliga ursprung och ålder är okänd men grundmursrester under golvet avslöjar att den en gång kan ha haft karaktären av en romansk medeltidskyrka. Tornet byggdes något senare än kyrkans långhus och har rymt en skyttevåning. Att kyrkan ligger nära landsvägen söderifrån har i krigs- och orostider inneburit att kyrkan fungerat som försvarskyrka vilket också påverkat dess utseende med tjocka murverk och små öppningar för såväl fönster som dörrar. Kyrkan har genom åren byggts om och till många gånger, vilket gett den en annorlunda karaktär. Alla om- och tillbyggnader har medfört att kyrkan kan uppfattas något oproportionerlig och asymmetrisk.

Kyrlan fick sitt nuvarande utseende 1825-1826 då den genomgick en omfattande restauration. Att kyrkan ända fram till 1921 dessutom varit patronat till sätesgården Bergkvara har gjort att kyrkans historia är nära förknippad med godsets utveckling.

1939 utfördes en exteriör och interiör renovering av kyrkan under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

1988-1989 utfördes en invändig renovering av kyrkan under ledning av arkitekt Arne Pettersson.

Följ Öjaby församling på sociala medier

Personal i Öjaby församling