Bergunda kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Bergunda kyrka

Bergunda kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil som under århundraden genomgått många förändringar, vilket bidragit till dess annorlunda karaktär.

I Bergunda kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Öjaby församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Bergunda kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Bergunda kyrka ligger Bergunda församlingshem och Bergunda kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Bergunda kyrka

Bergunda kyrka
355 93 Växjö

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kyrkan är öppen måndag- lördag kl 9.00-18.00.
Söndag kl 12.00-18.00.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00 och 13.30-15.00
Onsdag 13.30-15.00
Fredag 10.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Öjaby församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Öjaby församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Bergunda kyrka

Bergunda kyrka hör till Öjaby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger strax sydväst om Växjö nära landsvägen söderut.

Sittplatser och tillgänglighet

Bergunda kyrka har 155 sittplatser. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Bergunda kyrkas egentliga ursprung och ålder är okänd men grundmursrester under golvet avslöjar att den en gång kan ha haft karaktären av en romansk medeltidskyrka. Tornet byggdes något senare än kyrkans långhus och har rymt en skyttevåning. Att kyrkan ligger nära landsvägen söderifrån har i krigs- och orostider inneburit att kyrkan fungerat som försvarskyrka vilket också påverkat dess utseende med tjocka murverk och små öppningar för såväl fönster som dörrar. Kyrkan har genom åren byggts om och till många gånger, vilket gett den en annorlunda karaktär. Alla om- och tillbyggnader har medfört att kyrkan kan uppfattas något oproportionerlig och asymmetrisk.

Kyrlan fick sitt nuvarande utseende 1825-1826 då den genomgick en omfattande restauration. Att kyrkan ända fram till 1921 dessutom varit patronat till sätesgården Bergkvara har gjort att kyrkans historia är nära förknippad med godsets utveckling.

1939 utfördes en exteriör och interiör renovering av kyrkan under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

1988-1989 utfördes en invändig renovering av kyrkan under ledning av arkitekt Arne Pettersson.