Berg gamla kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Bergs gamla kyrkogård

Kyrkogården uppfördes troligen under slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. På platsen ses idag ruinen av Bergs medeltida kyrka.

På platsen ses idag ruinen av Bergs medeltida kyrka. Kyrkan uppfördes troligen under slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet.

År 1947 genomfördes en arkeologisk undersökning av kyrkoruinen och hela kyrkans utbredning markerades med en låg stenmur. Samtidigt lät man resa ett kors i korets östra del.

Kyrkan var uppförd i sten med rektangulärt långhus och rakslutet kor. Tjockleken på murarna uppgick till drygt en meter. I anslutning till kyrkans södra långsida låg ett sekundärt vapenhus i sten. Långhuset mätte 21,7 x 9 meter och koret 6,3 x 7,5 meter. På korets norra sida låg en kvadratisk sakristia med sidolängd på 5,5 meter. I väster fanns ett torn lika brett som kyrkan.

Kyrkan revs 1832 då en ny kyrka uppförts på annan plats. Stenmaterialet från den gamla kyrkan återanvändes till stor del till byggnationen av den nya kyrkan.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Hovshaga besökscentrum, Björksätravägen 21, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se