Foto: Daniel Johansson

Om Bergs kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Bergs kyrka.

Sittplatser

Bergs kyrka har ca 300 sittplatser

Tillgänglighet

Handikappanpassad toalett.
Hörslinga.

Historia

Bergs kyrka uppfördes 1830-1831 efter ritningar av Per Axel Nyström vid Överintendentsämbetet. Den invigdes 1835 av biskop Esaias Tegnér.

Bergs socken nämns första gången i de skriftliga källorna år 1273, då kallad Byaerg. Den första kyrkan uppfördes redan på 1200-talet. Vid 1700-talets mitt hade den blivit för trång för den växande församlingen och ansågs för dålig för att bygga ut. Detta bekräftades vid en biskopsvisitation år 1762 då församlingen rekommenderades att bygga en helt ny kyrka.

Beslut om nybygget togs år 1788 men det dröjde till år 1804 innan godkända ritningar presenterades. Efter det dröjde det ännu en tid innan beslutet verkställdes. Nybygget kunde inte ske på samma plats eftersom marken var alldeles för vattensjuk. Den nya kyrkan byggdes istället ca 2,5 kilometer från den plats där den äldre medeltida kyrkan låg. Den gamla stenkyrkan revs år 1829, en stor del av materialet användes vid bygget av den nya kyrkan. Ruinerna av den äldre kyrkan finns fortfarande kvar på Bergs gamla kyrkogård.

År 1939-1940 restaurerades Bergs kyrka in- och utvändigt under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

År 1967 gjordes en invändig restaurering under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö.

År 2009 stängdes Bergs kyrka på grund av mögelangrepp. Kyrkans grund och golvbjälklag behövde saneras och i samband med renoveringen gjordes även en del förändringar av kyrkorummet. Kyrkan tillgänglighetsanpassades och omgestaltningen av interiören formades för att underlätta att alltmer av församlingsverksamheten flyttade in i kyrkan. Det skulle komma att ta åtta år innan kyrkan kunde öppnas igen. Återinvigningen hölls den 17 december 2017.