Foto: Daniel Johansson

Gudstjänst och aktiviteter

Information om gudstjänster i Bergs kyrka samt körer, grupper och andra aktiviteter.