Bergs kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Bergs kyrka

Bergs kyrka uppfördes under 1830-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil där större delen av inredningen är ursprunglig.

I Bergs kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Lammhults församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Bergs kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Bergs kyrka ligger Bergs sockenstuga och Bergs kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Bergs kyrka

Bergs kyrka
360 30 Lammhult

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kyrkan är öppen måndag- lördag kl 9.00-18.00.
Söndag kl 12.00-18.00.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00 och 13.30-15.00
Onsdag 13.30-15.00
Fredag 10.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden. 

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Lammhults församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Lammhults församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Bergs kyrka

Bergs kyrka hör till Lammhults församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Bergs kyrka har ca 300 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Bergs kyrka uppfördes 1830-1831 efter ritningar av Per Axel Nyström vid Överintendentsämbetet. Den invigdes 1835 av biskop Esaias Tegnér.

Bergs socken nämns första gången i de skriftliga källorna år 1273, då kallad Byaerg. Den första kyrkan uppfördes redan på 1200-talet. Vid 1700-talets mitt hade den blivit för trång för den växande församlingen och ansågs för dålig för att bygga ut. Detta bekräftades vid en biskopsvisitation år 1762 då församlingen rekommenderades att bygga en helt ny kyrka.

Beslut om nybygget togs år 1788 men det dröjde till år 1804 innan godkända ritningar presenterades. Efter det dröjde det ännu en tid innan beslutet verkställdes. Nybygget kunde inte ske på samma plats eftersom marken var alldeles för vattensjuk. Den nya kyrkan byggdes istället ca 2,5 kilometer från den plats där den äldre medeltida kyrkan låg. Den gamla stenkyrkan revs år 1829, en stor del av materialet användes vid bygget av den nya kyrkan. Ruinerna av den äldre kyrkan finns fortfarande kvar på Bergs gamla kyrkogård.

År 1939-1940 restaurerades Bergs kyrka in- och utvändigt under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

År 1967 gjordes en invändig restaurering under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö.

År 2009 stängdes Bergs kyrka på grund av mögelangrepp. Kyrkans grund och golvbjälklag behövde saneras och i samband med renoveringen gjordes även en del förändringar av kyrkorummet. Kyrkan tillgänglighetsanpassades och omgestaltningen av interiören formades för att underlätta att alltmer av församlingsverksamheten flyttade in i kyrkan. Det skulle komma att ta åtta år innan kyrkan kunde öppnas igen. Återinvigningen hölls den 17 december 2017.