Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bergs kyrkogård

Bergs kyrkogård anlades i samband med att kyrkan byggdes på 1830-talet. Kyrkogården är indelad i sju stycken asymmetriska gravkvarter placerade runt om kyrkan. Kring kyrkogården löper en naturstensmur av kraftigt huggna stenblock och innanför muren är en trädkrans av lind planterad. En omläggning av kyrkogården under 1900-talet medförde att merparten av kyrkogårdens grusgravar och häckomgärdningar avlägsnades. Kyrkogårdens gångsystem är dock oförändrat sedan det anlades.