Bergs kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Bergs kyrkogård

Bergs kyrkogård anlades i samband med att kyrkan byggdes på 1830-talet.

Bergs kyrkogård anlades i samband med att kyrkan byggdes på 1830-talet. Kyrkogården är indelad i sju stycken asymmetriska gravkvarter placerade runt om kyrkan. Kring kyrkogården löper en naturstensmur av kraftigt huggna stenblock och innanför muren är en trädkrans av lind planterad. En omläggning av kyrkogården under 1900-talet medförde att merparten av kyrkogårdens grusgravar och häckomgärdningar avlägsnades. Kyrkogårdens gångsystem är dock oförändrat sedan det anlades.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se