Begravningsutskottet

För perioden 2022-2025

Ordinarie

Karin Ljung, (POSK) (ordförande)
Ann-Kristin Lindquist, (S) (vice ordförande)
Yngve Rehnström, (POSK)
Jonas Danielsson (S)

Ersättare

Ing-Mari Bogatic (POSK)
Birger Jonsson (C)
Agneta Nordlund Gustavsson (BA)

Övriga

Mats Lindblad, kyrkogårds- och fastighetschef
Anneli Ahtee, förvaltningssekreterare