Begravningsutskottet

För perioden 2018-2021

Ordinarie

Britt-Marie Linné, (POSK) (ordförande)
Ann-Kristin Lindquist, (S) (vice ordförande)
Jonas Danielsson, (S)
Yngve Rehnström, (POSK)

Ersättare

Britt-Marie Påhlman (S)
Karin Ljung (POSK)
Lena Johansson (C)
Bengt Arvidsson (BA)

Övriga

Mats Lindblad, kyrkogårds- och fastighetschef
Sofie Littorin, förvaltningssekreterare