Meny

Begravningsutskottet

För perioden 2018-2021

Ordinarie

Britt-Marie Linné, POSK (ordförande)
Ann-Kristin Lindquist, V, (vice ordförande)
Jonas Danielsson, S
Yngve Rehnström

Ersättare

Britt-Marie Påhlman (S)
Eivor Torstensson (POSK)
Lena Johansson (C)
Bengt Arvidsson (BA)

Övriga

Mats Lindblad, kyrkogårds- och fastighetschef
Anki Håkansson, förvaltningssekreterare