En vit kista med ljusrosa blommor står i ett kor.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

En begravning i kyrkan ger dig möjlighet att ta avsked, samtidigt som den tar fasta på det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv. Tron och hoppet kan ge trygghet i tanken att Guds kärlek sträcker sig mycket längre än de dagar och år som utgör våra liv här på jorden.

Som medlem i Svenska kyrkan har du möjlighet att få en kyrklig begravning. Ibland har den avlidne haft önskemål om var begravningen ska äga rum och då ska dessa önskemål respekteras så långt det är möjligt. I andra fall är det de anhöriga som efter dödsfallet bestämmer var, vanligtvis i en kyrka eller ett kapell, begravningen ska ske. Begravningsgudstjänsten är kostnadsfri, då ingår även tillgång till musiker och vaktmästare.

I övrigt förekommer en del kostnader kring en begravning och de tjänster som begravningsbyrån hjälper till med. Mer information om dessa kostnader, och vad du kan göra själv för att hålla nere kostnaderna, får du i kontakt med aktuell begravningsbyrå. Gravplats och gravsättning bekostas av skattemedel och därmed har alla som är folkbokförda i Sverige rätt till detta.

Olika gravskick

Gravplatsen

Vem tar hand om graven? Vem, eller vilka, bestämmer? Vad betyder gravskick och gravrätt? Vad är en minneslund? - Här får du svar på många frågor kring hur det fungerar kring graven och gravplatsen.

Minnesstund

De flesta församlingar har en församlingslokal där ni kan samla släkt och vänner för en minnesstund efter begravningsgudstjänsten. Ni måste inte ha en minnestund och ni väljer själva om ni vill att prästen ska vara med. Ofta finns det kök till förfogande. Kontakta församlingsexpeditionen i aktuell församling för mer information eller om du vill boka en församlingslokal.

Drevs gamla kyrka

Kyrkor och kapell

Svenska kyrkan Växjö är uppdelat i fem områden: Växjö domkyrka samt norra, södra, östra och västra området. I områdena finns det sammanlagt 41 gudstjänstlokaler fördelat på fyra kapell och 37 kyrkor, varav en kyrkoruin och sex medeltidskyrkor.

Att boka begravning

Vanligtvis bokas begravningen genom en begravningsbyrå. När du som anhörig tagit kontakt med en begravningsbyrå får du hjälp med allt du behöver hjälp med kring begravningen. Ofta får du besked om tid, plats, tjänstgörande präst och musiker redan vid första besöket. Du kan ha önskemål om kyrka, tidpunkt eller präst men då kan det ta lite extra tid innan allt är klart. Vi kommer att göra så gott vi kan men det är inte säkert att vi har möjlighet att uppfylla alla dina önskemål.

Samtal med prästen

Kort tid efter att begravningen är bokad, tar prästen kontakt med dig som har bokat begravningen. Prästen kan då komma hem till dig för att i lugn och ro samtala kring dödsfallet så att ni kan planera begravningen tillsammans.

En kyrklig begravning har traditioner som sträcker sig långt tillbaka i tiden och om du inte orkar planera begravningen, finns alltid de kyrkliga traditionerna som trygghet och stöd att vila sig mot. Samtidigt finns det möjlighet att utforma begravningen på ett personligt sätt genom texter, tal, sång och musikstycken. Kanske någon anhörig vill hålla ett tal, läsa en dikt eller bibelord, be en bön eller tända ljus.

Att välja gravplats

Ibland har den avlidne haft önskemål om var hon eller han vill begravas och då ska dessa önskemål respekteras så långt det är möjligt. I andra fall är det de anhöriga som efter dödsfallet, bestämmer på vilken kyrkogård graven ska ligga. Det finns kyrkogårdar kring de flesta kyrkorna i Svenska kyrkan Växjö. På många av dem finns det gott om plats men vissa av kyrkogårdarna, framförallt i Växjö stad, har begränsat med utrymme.

Det förekommer att man vill bli gravsatt på annan plats än en kyrkogård, t ex askspridning i naturen. Då behövs ett särskilt tillstånd av Länsstyrelsen i det län där du vill att askan ska spridas.

Någon att prata med

När någon dör berörs alla i den avlidnes närhet. Det finns ofta en djup sorg att bearbeta samtidigt som man har många praktiska saker att ta ställning till. I Svenska kyrkan finns det alltid någon att prata med. Det kan vara en präst eller en diakon som du möter i avskildhet eller också kan du delta i någon av våra sorgegrupper där du får dela erfarenheter och tankar med andra som mist sina anhöriga.

Oavsett om du behöver prata med någon vid ett enstaka tillfälle eller upprepade gånger, finns det utrymme att prata om precis just de tankar som du brottas med. Det kan vara alltifrån existentiella frågor om döden och livet, det kan vara känslor och minnen som rörts upp på grund av ett dödsfall eller frågor om hur vardagen någonsin ska kunna bli vardag igen.

En person sitter och surfar på sin mobiltelefon.

Stöd och omsorg

Alla behöver vi hjälp någon gång. I Svenska kyrkan finns det alltid hjälp att få. Inga problem är för små och obetydliga eller för stora och oöverstigliga. Hit är du alltid välkommen, vart du än befinner dig i livet.

Om den avlidne inte är medlem

Som folkbokförd i Sverige har man alltid rätt att bli begravd (gravsatt) och därmed rätt till en grav. Om man inte är medlem i Svenska kyrkan har man däremot inte rätt till en kyrklig begravning. Ibland är dock omständigheterna sådana att det finns skäl att göra undantag från detta, då tillkommer utöver avgifterna till begravningsbyrån, en avgift för begravningsgudstjänsten. Beslutet om ett eventuellt undantag från regeln att man bara kan få en kyrklig begravning om man är medlem i Svenska kyrkan, görs av församlingsherden i den församling där den avlidne var bosatt. Kontakta aktuell församling för mer information.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan Växjö tillhandahåller tre lokaler som kan bokas för borgerlig begravning. Det är Hovshaga kapell, Tegnérkapellet och Sjösås församlingshem.