Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan. En kvinna kompar på piano.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkörer

I Svenska kyrkan Växjö finns det många barnkörer för olika åldrar och med lite olika inriktningar. Välkomna till den kör som passar er bäst.