Flickkören Ceciliakören i Olaus Petri församling i Örebro.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkören i Dädesjö

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Måndagar kl 18.00 i Dädesjö sockenstuga

I Dädesjö barnkör sjunger vi låtar inför ett framförande under terminen och även annat roligt som kan komma upp.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Måndagar kl 18.00-18.45 i Dädesjö sockenstuga. 

Anmälan

OBS! Anmälan krävs. Har du frågor eller vill anmäla dig till kören.
Ring eller mejla nedanstående kontaktperson.

Kontaktperson

Carina Stjernqvist Carlsson

Carina Stjernqvist Carlsson

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.