Flickkören Ceciliakören i Olaus Petri församling i Örebro.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkören i Dädesjö

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Måndagar kl 18.00 i Dädesjö sockenstuga

I Dädesjö barnkör sjunger vi låtar inför ett framförande under terminen och även annat roligt som kan komma upp.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Måndagar kl 18.00-18.45 i Dädesjö sockenstuga. 

Anmälan

OBS! Anmälan krävs. Har du frågor eller vill anmäla dig till kören.
Ring eller mejla nedanstående kontaktperson.

Kontaktperson

Carina Stjernqvist Carlsson

Carina Stjernqvist Carlsson

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd