Barnens altarskåp i Växjö domkyrka
Foto: Liselotte Lindstrand

Barnens altarskåp - symboler och riter

En utforskning för förskole- och lågstadieelever.

Ett utforskande program.

Kläder och saker som vi använder för gudstjänstfirande och riter finns också i Barnens altarskåp.

Här kan du få prova prästens kläder, biskopens mitra, leka dop, vigsel, etc.

Vi önskar att ni gör detta som två besök. Första gången lever vi oss in i dop och gudstjänst och andra gången handlar det om vigsel och begravning.

Samlingarna tar 60 minuter per gång.