Asa kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Asa kyrkogård

Kyrkogården har anor sedan medeltiden men har sedan anläggandet utvidgats i etapper. Idag består kyrkogården av åtta stycken gravkvarter placerade runt om kyrkan.

Asa kyrkogård ligger vackert belägen med utsikt över Asasjön. Kyrkogården har anor sedan medeltiden men har sedan anläggandet utvidgats i etapper. Idag består kyrkogården av åtta stycken gravkvarter placerade runt om kyrkan. Kyrkogården omgärdas en naturstensmur och en trädkrans som huvudsakligen består av lönn.

På grund av begränsad framkomlighet på kyrkogården hänvisas rörelsehindrade besökare till grinden på öster sida om kyrkogården. Kör norrut förbi vandrarhemmet mot hembygdsgården.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se