Asa kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Asa kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Asa kyrka.

Asa kyrka ligger vackert belägen på en höjd med utsikt över Asa säteri och Asasjön.

Sittplatser

Asa kyrka har ca 250 sittplatser.

Tillgänglighet

Handikappanpassad toalett.
Hörslinga.

Historia

Asa kyrka uppfördes 1806-1807 efter ursprungsritningar av Per Wilhelm Palmroth vid Överintendetsämbetet, ritningarna reviderades delvis av länsbyggmästare Anders A:son Sundström. Kyrkan invigdes 1814 av biskop Ludvig Mörner.

Det är okänt hur länge det har funnits en kyrka i Asa men socknen omnämns i de skriftliga källorna som Aasa redan år 1322. År 1670 brann det som förmodligen var den ursprungliga kyrkan ner, liksom stora delar av kyrkbyn. Generalmajor friherre Gustav Ulfsparre lät uppföra en ny kyrka i sten, som togs i bruk 1673.

Under slutet av 1700-talet började den lilla kyrkan anses för trång. Ritningar till en något större kyrka togs fram år 1798 av arkitekt Per Wilhelm Palmroth, men reviderades 1805-1806 av länsbyggmästare Anders A:son Sundström. Den senare förlängde kyrkorummet så att 800 personer skulle kunna rymmas. I samband med bygget revs den lilla 1600-talskyrkan för att ge plats åt nybygget. Den nya kyrkan uppfördes på samma plats och en del av den äldre kyrkans murverk ingår fortfarande i kyrkans norra vägg och sakristia.

1983-1985 gjordes en interiör restaurering under ledning av arkitekt Mogens Barsöe, Växjö.