Asa kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Asa kyrka

Asa kyrka uppfördes under tidigt 1800-tal och är en stilren och välbevarad kyrka i nyklassicistisk stil med vissa bevarade detaljer från en tidigare 1600-talskyrka..

I Asa kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Lammhults församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Asa kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Asa kyrka ligger Asa kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Asa kyrka

Asa kyrka
360 30 Lammhult

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kyrkan är öppen måndag- lördag kl 9.00-18.00.
Söndag kl 12.00-18.00.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00 och 13.30-15.00
Onsdag 13.30-15.00
Fredag 10.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Lammhults församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Lammhults församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Asa kyrka

Asa kyrka hör till Lammhults församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger vackert belägen på en höjd med utsikt över Asa säteri och Asasjön.

Sittplatser och tillgänglighet

Asa kyrka har ca 250 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Asa kyrka uppfördes 1806-1807 efter ursprungsritningar av Per Wilhelm Palmroth vid Överintendetsämbetet, ritningarna reviderades delvis av länsbyggmästare Anders A:son Sundström. Kyrkan invigdes 1814 av biskop Ludvig Mörner.

Det är okänt hur länge det har funnits en kyrka i Asa men socknen omnämns i de skriftliga källorna som Aasa redan år 1322. År 1670 brann det som förmodligen var den ursprungliga kyrkan ner, liksom stora delar av kyrkbyn. Generalmajor friherre Gustav Ulfsparre lät uppföra en ny kyrka i sten, som togs i bruk 1673.

Under slutet av 1700-talet började den lilla kyrkan anses för trång. Ritningar till en något större kyrka togs fram år 1798 av arkitekt Per Wilhelm Palmroth, men reviderades 1805-1806 av länsbyggmästare Anders A:son Sundström. Den senare förlängde kyrkorummet så att 800 personer skulle kunna rymmas. I samband med bygget revs den lilla 1600-talskyrkan för att ge plats åt nybygget. Den nya kyrkan uppfördes på samma plats och en del av den äldre kyrkans murverk ingår fortfarande i kyrkans norra vägg och sakristia.

1983-1985 gjordes en interiör restaurering under ledning av arkitekt Mogens Barsöe, Växjö.