Meny

Asa kyrka

Asa kyrka uppfördes under tidigt 1800-tal och är en stilren och välbevarad kyrka i nyklassicistisk stil med vissa bevarade detaljer från en tidigare 1600-talskyrka..

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Asa kyrka - klicka på bilden

Maxantal i Asa kyrka under coronapandemin: 50 st

Kontakt

Om du vill boka Asa kyrka för dop, vigsel eller begravning eller om du har några andra frågor är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar.

Här kan du läsa mer och Asa kyrkogård och Lammhults församling.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag - fredag 9.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

Gudstjänst och verksamhet

Om Asa kyrka

Asa kyrka hör till Lammhults församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger vackert belägen på en höjd med utsikt över Asa säteri och Asasjön.

Sittplatser och tillgänglighet

Asa kyrka har ca 250 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Asa kyrka uppfördes 1806-1807 efter ursprungsritningar av Per Wilhelm Palmroth vid Överintendetsämbetet, ritningarna reviderades delvis av länsbyggmästare Anders A:son Sundström. Kyrkan invigdes 1814 av biskop Ludvig Mörner.

Det är okänt hur länge det har funnits en kyrka i Asa men socknen omnämns i de skriftliga källorna som Aasa redan år 1322. År 1670 brann det som förmodligen var den ursprungliga kyrkan ner, liksom stora delar av kyrkbyn. Generalmajor friherre Gustav Ulfsparre lät uppföra en ny kyrka i sten, som togs i bruk 1673.

Under slutet av 1700-talet började den lilla kyrkan anses för trång. Ritningar till en något större kyrka togs fram år 1798 av arkitekt Per Wilhelm Palmroth, men reviderades 1805-1806 av länsbyggmästare Anders A:son Sundström. Den senare förlängde kyrkorummet så att 800 personer skulle kunna rymmas. I samband med bygget revs den lilla 1600-talskyrkan för att ge plats åt nybygget. Den nya kyrkan uppfördes på samma plats och en del av den äldre kyrkans murverk ingår fortfarande i kyrkans norra vägg och sakristia.

1983-1985 gjordes en interiör restaurering under ledning av arkitekt Mogens Barsöe, Växjö.

Följ Lammhults församling på sociala medier

Personal i Lammhults församling