Arbetsutskott i Kyrkorådet

För perioden 2022-2025

Ordinarie

Thomas Wärfman, domprost
Maria Karlsson, ordförande (S)
Olof Sandahl, vice ordförande (POSK)
Carl-Olof Bengtsson, (S)
Karin Ljung (POSK)
Björn Stålne (BA)
Lena Johansson (C)

Ersättare

Jonas Ek (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Torsten Thorvaldsson (POSK)
Camilla Dahlström (POSK)
Agneta Nordlund Gustavsson (BA)
Kjell Gustafsson (C)