Arbetsutskott i Kyrkorådet

För perioden 2018-2021

Ordinarie

Christopher Meakin, domprost
Åke Eriksson, ordförande (S)
Olof Sandahl, vice ordförande (POSK)
Anders Franzén, (C)
Björn Stålne (BA)

Ersättare

Ann-Kristin Lindquist (S)
Ewa Johansson (POSK)
Kjell Gustafsson (C)
Bengt Arvidsson (BA)