En stor grupp med ungdomar sträcker upp händerna i luften.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Anmälan konfirmation

Att vara 14 år är att leva i en brytningstid. Att känna sig vuxen men ändå räknas som barn. Mitt i allt detta kommer vi i Svenska kyrkan med ett erbjudande. Kom och var med oss under några månader! Lär känna Gud och Jesus, kristen tro och ge dig själv chansen att som konfirmand stanna upp och fundera på dina frågor mitt i tonåren.

Anmälan till konfirmation läsåret 2023-2024

Bra att veta

Grupperna har begränsat antal platser. Vid fullbokad grupp får du ett meddelande och får göra ett nytt val.

Bekräftelse på din anmälan får du direkt om du gör en webbanmälan och om du skickar in din anmälan kommer bekräftelsen i början på september när vi skickar ut besked till alla vilken grupp du är placerad i.

Någon vecka innan upptakt kommer inbjudan till denna från dina gruppledare. Gruppen kommer träffas minst 60 timmar och ha fyra lägerdygn tillsammans. Du kommer dessutom att delta i ett antal gudstjänster.

Våra aktiviteter är kostnadsfria om inget annat avtalats med gruppen innan och du kommer att vara försäkrad när du deltar i Svenska kyrkans verksamhet.