En stor grupp med ungdomar sträcker upp händerna i luften.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Anmälan konfirmation

Att vara 14 år är att leva i en brytningstid. Att känna sig vuxen men ändå räknas som barn. Mitt i allt detta kommer vi i Svenska kyrkan med ett erbjudande. Kom och var med oss under några månader! Lär känna Gud och Jesus, kristen tro och ge dig själv chansen att som konfirmand stanna upp och fundera på dina frågor mitt i tonåren.

Anmälan till konfirmation läsåret 2024-2025

Bra att veta

Grupperna har begränsat antal platser. Vid fullbokad grupp får du ett meddelande och får göra ett nytt val.

Bekräftelse på din anmälan får du direkt om du gör en webbanmälan och om du skickar in din anmälan kommer bekräftelsen i början på september när vi skickar ut besked till alla vilken grupp du är placerad i.

Någon vecka innan upptakt kommer inbjudan till denna från dina gruppledare. Gruppen kommer träffas minst 60 timmar och ha fyra lägerdygn tillsammans. Du kommer dessutom att delta i ett antal gudstjänster.

Våra aktiviteter är kostnadsfria om inget annat avtalats med gruppen innan och du kommer att vara försäkrad när du deltar i Svenska kyrkans verksamhet.

Filmkonfa

Gruppen är fullbokad.

Funkiskonfa

Individanpassad konfirmation för ungdomar med funktionsvariation.

Anmäl nu!

Gamingkonfa

Gruppen är fullbokad.

Gymnasiekonfa

Blev konfirmationen inte av? Nu har du möjlighet att konfirmeras på dina villkor. Vi vill ge dig en möjlighet att få tolka livet på dopets grund. Ge dig en möjlighet att får prova på och känna delaktighet i kyrkan.

Anmäl nu!

Konfa i Ingelstad

Tillsammans utforskar vi livet och kristen tro.

Anmäl nu!

Konfa i Lammhult

Vi delar tro och liv.

Anmäl nu!

Konfa i Mariakyrkan

Gruppen är fullbokad.

Konfa i Rottne/Söraby

Gruppen är fullbokad.

Konfa i Teleborg

Tillsammans tar vi reda på varför kyrkan finns och vad den har för betydelse i mitt liv och i det svenska samhället idag.

Anmäl nu!

Konfa i Tävelsås, Vederslöv och Kalvsvik

Gruppen är fullbokad.

Konfa i Växjö domkyrka

Gruppen är fullbokad.

Konfa i Öjaby

Vill du upptäcka ett nytt sätt att se på världen och din plats i den?

Anmäl nu!

KULkonfa - konfa utan läger

Vi träffas under dina första sommarlovsveckor. Heldagsutflykter blandas med träffar i Johanneskyrkan måndag-torsdag. Inget läger men spännande dagsutflykter.

Anmäl nu!

Nära dig - konfa i Skogslyckan

Alla våra sinnen är med för att göra den viktiga konfatiden till en tid då vi tillsammans funderar över livets stora frågor.

Anmäl nu!

Sensommarkonfa

En grupp för dig som vill komprimera konfatiden.

Anmäl nu!

Sommar (och sol) konfa i Sandsbro

Gruppen är fullbokad.

Stallkonfa

En konfagrupp för dig med hästar som intresse.

Anmäl nu!

Söndagskonfa i Braås

En konfagrupp för dig som är nyfiken på allt mellan himmel och jord!

Anmäl nu!

Vuxenkonfa

För dig som valde bort konfirmationen som tonåring och nu är nyfiken på kristen tro.

Anmäl nu!