Aneboda kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Aneboda kyrka

Aneboda kyrka uppfördes under 1890-talet och är en träkyrka i nationalromantisk stil som speciellt kännetecknas av de öppna takstolarna i kyrkorummet.

I Aneboda kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Lammhults församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Aneboda kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Aneboda kyrka ligger Aneboda kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Aneboda kyrka

Aneboda kyrka
360 30 Lammhult

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kyrkan är öppen måndag- lördag kl 9.00-18.00.
Söndag kl 12.00-18.00.

Församlingsexpedition för Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar

Telefon: 0470-70 49 40
E-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00 och 13.30-15.00
Onsdag 13.30-15.00
Fredag 10.00-12.00

Besöksadress

Öjaby församlingshem, Helgövägen 4 i Öjaby, Växjö.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Lammhults församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Lammhults församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Aneboda kyrka

Aneboda kyrka hör till Lammhults församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger vackert belägen på en slätt vid sluttningen mot sjön Stråken.

Sittplatser och tillgänglighet

Aneboda kyrka har ca 160 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en utvändig ramp till den norra sidoentrén och handikappanpassad toalett. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Aneboda kyrka uppfördes 1896-1899 efter ritningar av Kungliga byggnadsstyrelsen chef, arkitekt Fredrik Lilljekvist. Den invigdes den 26 november 1899 av biskop N.J.O.H. Lindström.

Aneboda kyrka ligger på samma plats som det förut låg ett kapell från 1346. Kapellet användes tidigare som traktens gudstjänstlokal och byggdes till både år 1696 och 1714. När Aneboda kyrka byggdes precis i slutet av 1800-talet revs kapellet och såldes i delar till Vislanda missionsförening.

År 1953 utfördes in- och utvändig restaurering av kyrkan under ledning av arkitekt Bent Jörgen Jörgensen, Växjö.

År 1988 utfördes restaurering av kyrkan under ledning av arkitekt Anders Berglund, Värnamo. Då sattes bland annat korfönstret upp igen efter att ha varit nedplockat sedan den förra restaureringen och kyrkan försågs med nya bänkar.