Foto: Per Svebeck

Vaxholms kyrkokör

Vaxholms kyrkokör
Torsdagar kl.18.30-21 i Ceciliasalen, församlingsgården.
Församlingens kyrkokör sjunger vid gudstjänster och konserter.
Internat och körresor finns i programmet.
Notvana är bra men inget krav.
Körledare: Patrik Kesselmark
Tfn: 541 717 12
Epost till Patrik Kesselmark

Kyrkokörens hemsida