Foto: Fredric Hellgren

Singiorkören

Singiorkören Kör för alla daglediga. Kören har paus just nu. Om du vill
vara med och sjunga, hör av dig till Fredric.
Singiorkören träffas tisdagar klockan 10-11.30 i Vaxholms kyrka
Körledare: Fredric Hellgren
Tfn: 08-541 717 18
fredric.hellgren@svenskakyrkan.se