Foto: Albin Hillert Ikon

Vi tänder ett ljus åt dig

Om du vill så tänder vi ett ljus för dig eller någon annan du tänker på, eller ber en förbön.

Ljuständning och förbön för dig själv eller någon annan 
Just nu om du inte kan komma till kyrkan och tända ljus, kan vi hjälpa dig med det.
Ring till församlingsexpeditionen. tel: 08-541 300 03 om du vill att vi tänder ett ljus eller ber förbön för dig eller någon annan du tänker på.
Din önskan vidarebefordras till präst eller diakon.
Eller lämna ett kuvert med din förbön i församlingens brevlåda.

Tacksägelse
När en person avlider i vår församling läser vi upp namnet, tänder ett ljus och ringer i klockorna vid närmaste gudstjänst.

I dessa tider vill jag dela med mig av mitt favorit-bibelord:
Jesaja 41:10
"Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand"
Guds frid! /Madeleine Sarenfält, kyrkoherde.