Volontär hjälper till med kaffe
Foto: Lina Beutler ikon

volontär/Frivillig

Vill du bli volontär?
Att bry sig om och ta hand om varandra är grunden för ett bra samhälle.
Allt fler människor vill idag bidra med sin egen tid, färdighet och kunskap genom att engagera sig ideellt.

Frivilliggrupp
Vill du hjälpa till i församlingen med till exempel att hjälpa till vid kyrkkaffet vara med i skolkyrkoarbetet, eller besöka ensamma i hemmet eller vill du hjälpa till på kyrkloppisen? Kanske har du någon annan tanke?
Frivilliggruppen träffas regelbundet för handledning. Ibland gör gruppen en utflykt.

Kontakta diakon Christina Bursjö tfn: 541 717 15
Epost till Christina