Diakonstola

Diakon Christina Bursjö med den nya stolan som textilkontnär Ulla Parkdal gjort.
Kyrkoherde Madeleine Sarenfält berättar om stolan och betydelsen med de olika färgfälten som symboliserar kyrkoåret.