Hur kan vi hjälpa Ukrainas folk?

Be för och se församlingens aktiviteter för stöd till Ukrainas folk.

Bön

Herre, vår Gud, du som råder över himmel och jord. Vi ber om ditt ingripande i det krig som uppstått genom Rysslands intåg i Ukraina. Förbarma dig över alla som nu drabbas av våld, förluster och lidanden. Sänd människor till hjälp och bistånd med sjukvård och förnödenheter. Herre, kom också med besinning över alla orättfärdiga handlingar som nu utförs. Tag bort den fiendskap och det högmod som ligger bakom detta krig och styr och led allt som nu sker efter din goda vilja, genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

Stöd Ukrainas folk!

Nordisk Östmission har i flera decennier stött evangelisk-lutherska församlingar i Ukraina. Dessa församlingar kör kvinnor och barn till gränsen och hjälper människor med mat på plats i landet.

Det går att skicka pengar till Ukraina. 

Hjälp därför Nordisk Östmission att hjälpa kyrkan i Ukraina. Sätt in en gåva till:

Nordisk Östmission, plusgiro 42 20 57-0

Märk talongen: ”Blågul nödhjälp”.

Västra Marks församling i samverkan med Nordisk Östmission