VI BYTER NAMN den 1 januari!

till Dösjebro församling

År 2022 kommer pastoratet att byta namn till Dösjebro församling på grund av sammanslagning av Västra Karaby och Dagstorps församling och Hofterups församling. Dösjebro församling kommer geografiskt vara samma område som de två tidigare församlingarna.
Ett pastorat består av två eller flera församlingar och då ett församlingsråd i varje församling nu när det blir en församling kommer vi endast att ha ett kyrkoråd.
För våra kyrkotillhöriga kommer det inte vara någon större skillnad förutom att tillhörighets församlingen blir ett kortare namn.