Vandra ensam på Birgittaleden mellan Löddeköpinge och Järavallen

En betraktelse av Gertrud Ek

Jag har bestämt mig för att vandra Birgittaleden och nu har jag kommit till min egen hemort. Vandringen går igenom dåtid och nutid på ett påtagligt sätt men också från ett larm som orsakas av människor som rör sig, bilar som kör till att på slutet av vandringen gå in i en tystnad där endast havets brus och skogens lugnande sus är din följeslagare.

Vandringen tar sin början när jag sätter fötterna på bron över Lödde å och ser upp över sluttningen där jag skymtar Löddeköpinge kyrka. Jag fylls av tacksamhet över att vara en del av historiens vingslag. För just här i Löddeköpinge fanns på vikingatiden för cirka 1000 år sedan en livlig handelsplats. Här fanns också en av Skånes första träkyrkor med omgivande gravplats. På platsen finns idag ett friluftsmuseum där vikingalivet visas. Strax intill ligger Löddeköpinge kyrka med sin fantastiska allé som under århundranden genomgått flera ombyggnader där den största genomfördes 1868.

På vandringen kan man välja att gå efter beskrivningen av Birgittaleden (Pilgrimscentrum) och komma ut vid Gillhögarna där det finns en stor gånggrift från yngre stenåldern längs på vägen mot Barsebäcks kyrka. Kyrkan är från 1100-talet och det finns målningar som tagits fram från denna tid. Andra målningar är från 1400-talet med bland annat djävulsfiguren på långhusets västra vägg. Tornet tillkom inte förrän på 1700-talet.

På min vandring var jag intresserad av ytterligare en kyrka i området samt den vackra kuststräckan och valde en alternativ väg. Jag fortsatte på Barsebäcksvägen och tog därefter av till vänster på Fäladsvägen tills jag kom fram till det nutida marknadsplatsen Center Syd. Här fanns möjlighet att ta ett matuppehåll i någon av de många affärerna. På hotellet fanns möjlighet till övernattning. Jag passerade tre rondeller på min väg ut från området tills jag vandrade vidare rakt fram längs en gång-och cykelväg. Vid dess slut vek jag av till vänster på en mindre grusväg som ledde till en asfalterad väg. Efter några hundratal meter på denna väg nådde jag Hofterups kyrka på höger hand. Kyrkan dateras till 1100-talet och är ägnad Sankt Andreas. I absid och kor finns kalkmålningar från 1100-talet.

Efter besöket i Hofterups kyrka tog jag vänster och följde vägen tills jag kom till Barsebäcks by där jag vek av till vänster och besökte Barsebäcks kyrka. I stället för att vika av och vandra längs Barsebäcks gods fortsatte jag längs gång- och cykelvägen ner mot havet. Syftet med denna alternativa vandring var att jag ville få en upplevelse att vandra från ett brus av ljud skapat av människan till ljud skapat av naturen. Snart ser jag det glittrande havet framför mig. Så oändligt skiftande beroende på årstidernas väder och vind. På Sjöbobadet fanns möjligheter till mat och övernattning men jag föredrog ett bad innan jag fortsatte genom att ansluta till Skåneleden mot Järavallen för att söka skugga och tystnad i denna vackra tallskog. Tacksamt avslutade jag denna vandring i min hemort. Snart skulle jag fortsätta min vandring norrut längs Birgittaleden.