Foto: Yngve Ivarsson

Urnlund Västra Karaby kyrkogård

Det finns i dag 3 urnlundar på Västra Karaby kyrkogård.
Nyupplåtelse av urngrav kan idag endast göras på urnlunden som togs i bruk år 2016 eftersom alla gravplatserna på de båda andra redan är upplåtna.
För mer information om urnlundarna kontakta kyrkovaktmästaren för Västra Karaby kyrkogård.