Foto: Eva Ölander

Minneslund Hofterup kyrkogård

Minneslunden på Hofterup kyrkogård invigdes år 1995.
All gravsättning på minneslunden en är anonym gravplatstyp där nedsättning av aska görs av kyrkogårdspersonalen utan närvaro av de anhöriga. För minneslunden finns en särskilt utformad plats för utsmyckning, gemensam för anhöriga.
I Hofterup kyrka finns en bok där alla gravsatta i minneslunden finns noterade med namn, fördelsedata, dödsdag och gravsättningsdag.