Foto: Yngve Ivarsson

Kist/urngravplatser Dagstorp kyrkogård

Dagstorp kyrkogård har gravplatser i olika storlekar där kistor och urnor kan gravsättas.
För information om vilka gravplatser som är lediga och om graven lämpar sig för kist- eller urngravsättning är det enklast att kontakta kyrkovaktmästare på  Dagstorp kyrkogård.