Någon trycker ner ett tänt ljus i en stor ljusbärare med sand.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

En dag i stillhet...

i Granstugan, Dösjebro den 4 februari

Den 3 februari kl. 9.00-17.00 träffas vi för en ”bara-vara-dag”. Och en dag i tystnad.

Vi inleder med frukost, för att sedan gå in i tystnad tillsammans. Under dagen har man möjlighet att be, läsa, skriva, lyssna på musik, pyssla, promenera, allt under tystnad!

Vi äter lunch tillsammans, och har eftermiddagsfika. Tystnaden bryts kl. 16.00 för en kort reflektion över dagen.

Dagen avslutas med musikandakt i Granstugan kl. 16.30.

Alla är välkomna!

Anmäl dig till Åsa Kalén: asa.kalen@svenskakyrkan.se, senaste den 31 januari. Har du specialkost, så tala om det i anmälan.