Be för mig...

Jag behöver förbön

Vill ni hellre ha den nedskriven i en bönbok i någon av våra kyrkor, meddela det längst ner i den skrivna bönen, så skrivs den in och hamnar i respektive kyrka.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.