Aktuellt

Oktober och november 2021

Oktober
  5                  Föreläsning psykisk hälsa kl. 18.00 i Västra Karaby kyrka
  7                  Stick- och virkningsworkshop i kl. 18.00 i Granstugan, Dösjebro
  9                  Pilgrimsvandring Dalby - Lund. Anmälan. 
10                 Tematräff Pilgrim i Granstugans trädgård kl. 15.00. Anmälan.

November
 13                 Pilgrimsvandring, mer info kommer
 14                 Tematräff Pilgrim i Granstugans trädgård kl. 15.00. Anmälan.
 23                 Stick- och virkningsworkshop kl. 18.00 i Granstugan, Dösjebro.