GUDATRÄD

Ailanthus altissima

Gudaträd, Ailanthus altissima, ett träd som inte tillåts att planteras inom pastoratets kyrkogårdar

Gudaträd, är fr om. augusti 2019 ny på EU:s förteckning över invasiva främmande arter som inte ska säljas eller växa i något av EU:s medlemsländer.

Gudaträd (Ailanthus altissima) har planterats i stadsmiljö i många länder i Europa eftersom de är toleranta mot torka och luftföroreningar och kan växa i miljöer där andra trädarter inte trivs. De är snabbväxande med kraftfulla rotutlöpare, har hög fröproduktion med hög grobarhet.  I takt med att klimatet blir allt varmare har träden de senaste åren alltmer börjat blomma och sprider sina frön.

Länsstyrelsen Skåne har under hösten 2020 gett kommunerna och Lund stift i uppdrag att inventera och komma med handlingsplan för hur träden ska utrotas. Information med förbud att nyplantera Gudaträd på våra kyrkogårdar, kommer också att sättas upp i anslagstavlor och på hemsida.

Mer information finns att hämta på Naturvårdsverket.