Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Wanda och Jens Ohlssons stiftelse

I Näsets församling finns Wanda och Jens Ohlssons stiftelse som ger bidrag till funktionshindrade ungdomar mellan 10 och 25 år. Ansökningstiden är 1-31 januari varje år.

Stiftelsen delar ut medel till funktionshindrade ungdomars utbildning och rekreation. Det kan röra sig om såväl fysiskt som psykiskt funktionshinder.

Bidrag kan sökas till kurser, läger, korttidsboende eller resor, men också till datorer eller andra hjälpmedel.

Ungdomar som kan komma ifråga ska vara mellan 10 och 25 år och bo i Näsets församling.

Ansökningstiden är 1-31 januari varje år. Ansökningshandlingar hittar ni här.

Ansökningshandling för 2023

För mer information kontakta diakon Peter Belsing.

Så behandlar vi dina personuppgifter - GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss i Svenska kyrkan, Västra Frölunda pastorat. Därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.