Bra att veta om Kyrkans förskola

Målet med förskoleverksamheten i Älvsborg är att i en kärleksfull miljö ge barnen goda förutsättningar som möjligt inför skola och det fortsatta livet.

Så här arbetar vi

För att förskolan ska vara rolig, lärorik och stimulera barnet att utvecklas i sin egen takt, arbetar vi mycket med lek, sång, rim och ramsor, sagor och olika skapande aktiviteter. En dag i veckan går de äldsta barnen på skogsutflykt. Vi arbetar med portfolio och följer läroplanen för förskolan.

Policy för Kyrkans förskola

 • Västra Frölunda pastorat, Svenska kyrkan är huvudman för barnomsorgsverksamheten i Kyrkans förskola i Hagen.
 • Förskolan har kristen profil och består av två avdelningar, 1-3 år och 4-5 år.
 • Förskolan är en heldagsförskola. Vid klämdagar har förskolan öppet vid behov.
 • Barnens allmänna tillstånd avgör om barnet kan vara på förskolan eller inte.
 • Nötter och mandel är förbjudna inom Älvsborgs församlings verksamhet.
 • Barnen är försäkrade via Göteborgs stad.
 • Förskolan har stängt två dagar per termin för utbildning av personal.
 • Förskolan har stängt fyra veckor på sommaren.
 • Maxtaxa tillämpas.
 • Under terminen deltar förskolan aktivt i ca 3 familjegudstjänster.
 • Förskolan har egen kö. Anmälan sker till Ingela Åstrand tel: 031-731 87 18. Syskon till barn i förskolan har förtur.
 • Barn med hemmavarande förälder erbjuds plats om 15 timmar i veckan.
 • Uppsägningstid av plats är två månader via särskild blankett.
 • Om Älvsborgs församling får kännedom om uppgifter gällande enskilt barn, som kan föranleda ingripande från Socialnämnden, är Älvsborgs församling skyldig att anmäla missförhållandena enligt SoL § 71.