Foto: Bogomil Mihaylov/Unsplash

Avdelning Stjärnan

På den stora avdelningen är barnen 4-5 år. Här ges utrymme och inspiration till den fria leken som är grunden i allt vi gör.

Förskolans fina läge i prästgården intill Älvsborgs kyrka uppmuntrar till lärande och lek både inne och ute. Miljön inomhus är ljus och hemtrevlig och i trädgården runt förskolan kan barnen springa fritt. Tillsammans med barnen kan vi skapa ett rofyllt och samtidigt lustfyllt lärande.