Foto: Bogomil Mihaylov/Unsplash

Avdelning Stjärnan

På den stora avdelningen är barnen 4-5 år. Här ges utrymme och inspiration till den fria leken som är grunden i allt vi gör.

Förskolans fina läge i prästgården intill Älvsborgs kyrka uppmuntrar till lärande och lek både inne och ute. Miljön inomhus är ljus och hemtrevlig och i trädgården runt förskolan kan barnen springa fritt. Tillsammans med barnen kan vi skapa ett rofyllt och samtidigt lustfyllt lärande. 

Ingela Åstrand

Ingela Åstrand

Västra Frölunda pastorat

Rektor förskola Västra Frölunda pastorat