Avdelning Solen

På småbarnsavdelningen är barnen 1-3 år. Här arbetar vi både inne och ute med aktiviteter som är anpassade för de yngre barnen.

En dag på förskolan innehåller lek och lärande både inne och ute för att skapa en omväxlande och stimulerande miljö, precis som för de äldre barnen. Miljön inne i den gamla prästgården är ljus och hemtrevlig och i trädgården runt förskolan kan barnen springa fritt. Tillsammans med barnen kan vi skapa ett rofyllt och samtidigt lustfyllt lärande.