Verksamheter

Välkommen till Västermalm församling! En spännande församling med tre vackra kyrkor som samlingspunkter. Här finns det det möjlighet till samtal, stöd, gudstjänster, musik, fika och lek.