Verksamheter

Barn och familj

Välkommen till vår barn- och familjeverksamhet i Västermalms församling. Vi erbjuder bland annat rytmik, körsång, öppen förskola, familjevänliga gudstjänster, dop och drop-in-dop och mycket mer.

Lagbild på utklädd grupp

Ung i Västermalm

Västermalms församling erbjuder konfirmation och aktiviteter för ungdomar på olika sätt. Välkommen att hitta ett sammanhang hos oss där du kan göra skillnad.

Återhämtning och fördjupning

Vi erbjuder retreater och meditation varje vecka samt Biblioterapi och kurser i livsfrågor med mera. Ett andrum mitt i all stress och förpliktelser.

Mötesplatser

I församlingen har vi mötesplatser för alla - välkommen med i gemenskapen!

Konserter

Församlingens kyrkor fylls regelbundet av musik och sång. Här hittar du konserter och musikgudstjänster.

Körer

Musik kan fungera både som tröst och som glädjekälla. Därför är musiken i Västermalms församling central och musiken är en mycket viktig del av våra gudstjänster. Varje gudstjänst på söndag förmiddag innehåller musik, ofta av någon av våra körer och ibland solister och sånggrupper.