Vanliga frågor

Vi har ställt samman vanliga frågor som vi möter, i en eller annan form. Det är korta och ibland förenklade svar, vilket gör att vissa avvikelser i reglerna kan förekomma.

Hur anmäler man att man vill ha begravning?
Det vanligaste är att du som anhörig till den avlidne tar kontakt med en begravningsbyrå. De tar i sin tur kontakt med Svenska kyrkan och gör den formella bokningen av begravning. Anhöriga kan även själv ta kontakt med församlingen för att boka begravningsgudstjänst, gravplats och minnesstund.

Vad är en tacksägelsegudstjänst?
En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som har varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp mot slutet av den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Vilka uppgifter har en begravningsbyrå?
En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning, men det är alltid de anhöriga som bestämmer vem som ska göra vad. Delaktighet är många gånger betydelsefullt för sorgearbetet.

Vad kostar en begravning?
Kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i förekommande fall bärare är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska kyrkan. Vill ni ha en sång- eller instrumentalsolist kostar det dock extra. Dödsboet, det vill säga de närmast sörjande, är ansvarigt för kostnader som rör kista, svepning, kistdekoration, transporter och så vidare.

Vilka är skillnaderna mellan kistgrav, urngrav och minneslund?
I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Skillnaden är att urngraven är utmärkt av en gravsten medan minneslunden är anonym.
 
Hur funkar det om den som avlidit inte Var medlem i Svenska kyrkan?
Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som bland annat ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsceremoni. Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan har den avlidne inte rätt till kyrklig begravning, då kan ni istället ordna en borgerlig begravning, alltså en icke-kyrklig akt.

Om ni som anhöriga ändå vill ha en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning kan det vara möjligt, men det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar. Kyrkoherden i församlingen kan i sådana fall besluta att genomföra kyrklig begravning om pastorala skäl föreligger. En avgift fastställd av församlingens Kyrkofullmäktige belastar då dödsboet. 

Vem bestämmer om begravningen?
Det gör dödsboet. Ibland kan det vara svårt att komma överens om praktiska frågor, det är tråkigt för alla inblandade. För att begravningen ska bli ett så fint minne som möjligt råder Svenska kyrkan att man går varandra till mötes. Bjud gärna in en präst eller begravningsentreprenör så tidigt som möjligt.