Välsignelse av borgerligt äktenskap

Har du och din partner gift er borgerligt kan ni ändå få ert äktenskap välsignat i kyrkan.

I en välsignelsegudstjänst kan man bekräfta sina löften till varandra. Utformningen kommer man överens om med församlingens präst och musiker. Har du och din partner gift er borgerligt kan ni ändå få ert äktenskap välsignat i kyrkan. Välsignelsegudstjänsten består av bibelläsning och bön. 

Stor fest eller enkelt
Välsignelsegudstjänsten kan göras festlig, i närvaro av släkt och vänner. Den kan också hållas med bara er själva och prästen närvarande. I samråd med musiker och präst väljer ni musik, sång och övrig utformning av välsignelsen. Inför välsignelsegudstjänsten har ni som par ett samtal med prästen.

Vänd er till oss för att boka präst och kyrka. Vill ni få välsignelse i en annan kyrka än i egna församlingen, kontakta den församlingen.

Bokning av vigsel

Vi hjälper dig och du når oss på telefon: 08-545 70 964.

Telefontid för bokning:
Måndag, onsdag-fredag: kl. 09.00-12.00, 13.00-15.00
Tisdagar: kl. 11.00-12.00, 13.00-15.00