Ungdomskören

Västermalms ungdomskör 12-15 år (åk 6-9)

En kör som hör hemma i församlingens alla tre kyrkor. Sång- och teoriundervisning är inbakad i körrepetitionerna. Kören medverkar vid gudstjänster och konserter i alla tre kyrkor samt åker ibland på kortare körresa.
Tid: tisdagar kl. 16.00-17.30 
Plats: Kungsholmssalen, Parmmätargatan 3
Körledare: Mats Eriksson, mats.g.eriksson@svenskakyrkan.se