Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon:+46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Föreläsningar

Föreläsningar om kristen tro och intressanta föredrag i ämnen som berör våra liv finner du nedan.

Tänkvärda tisdagar

Föreläsningar om kristen tro eller föredrag i ämnen som berör våra liv. Det finns möjlighet att ställa frågor efteråt.
Tid: tisdagar kl. 19.00
Plats: Kungsholms kyrka
Fri entré
Information:
 jan.olov.fors@svenskakyrkan.se

5/2 Allvarligt talat – livsval, poesin och snällhet
Poeten och författaren Bob Hansson talar om livsval, poesin och snällhet. Han är en av Sveriges mest kända scenpoeter. Bob har skrivit flera uppmärksammande diktsamlingar. Han har medverkat i radioprogrammen ”Allvarligt talat” och ”Tankar för dagen”. Under förra hösten turnerade Bob Hansson runtom i Sverige med föreställningen ”Kan vi vara snälla nu för sen dör vi faktiskt”.

12/2 Det omätbaras renässans – en kritik av mätbarhetens tidsålder
Jonna Bornemark, docent och lektor i filosofi, talar utifrån sin senaste bok ”Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde”. Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Med hjälp av tre renässansfilosofer visar Jonna Bornemark på möjliga utvägar till ett mer humanistiskt, levande och rent av magiskt liv.

19/2 Djup tid och tunna ställen
Are Norrhava, präst och författare, har skrivit boken ”Djup tid och tunna ställen”. I den tar han sin utgångspunkt i möten med människor med skiftande perspektiv på livet och vår tids andlighet. Are ger en beskrivning av de ögonblick som uppstår när vi släpper taget om det linjära och är i den djupa tiden – som kan ge en upplevelse av en annan, mer genomsläpplig och tunn dimension av vardagen. Med förebilder från vår egen tid och från den kristna traditionen ger Are Norrhava oss verktyg för att se heligheten i vår vardag.

26/2 Konsten att göra skillnad – om vårt stora ansvar
Stefan Einhorn, professor vid Karolinska Institutet och författare, ställer angelägna frågor till oss om framtiden och vårt gemensamma ansvar. Något som han framför allt lyfter fram i boken ”Konsten att göra skillnad – En liten bok om vårt stora ansvar”. Stefan Einhorn menar att vi aldrig haft bättre förutsättningar att bidra till en bättre värld, och att det aldrig varit viktigare än nu att engagera sig för vår gemensamma framtid. Han ger exempel från forskningen, men också handfasta råd hur var och en kan göra en insats.

5/3 Vad är islam? – tro och livsmönster
Mohammad Muslim Eneborg, imam i Aysha-moskén och lärare på Kista folkhögskola, berättar om tro, lära och livsmönster inom islam. Han växte inte upp i ett religiöst hem, men allt sedan han blev muslim har han varit djupt intresserad av och engagerad i interreligiös dialog och samtal om religionens roll i samhället. Mohammad Muslim medverkar ofta i dialoger med kristna och judiska företrädare i Sverige och i Storbritannien, och besöker ofta skolor och kyrkor som inbjuden gästföreläsare.

12/3 Kan vem som helst drabbas av psykisk ohälsa?
Ralph Minnema berättar öppen hjärtligt om sin egen livsresa. Han fick sin ADHD-diagnos i 40-årsåldern och har fått arbeta hårt för att bygga upp sig själv igen, under resan har han lärt sig mycket - som han gärna delar med sig av. Ralph Minnema tar upp vad psykisk ohälsa är och hur det går att tolka signaler på depression. Därefter går han vidare med att redogöra för hur han tog sig upp igen och hittade en väg framåt i livet.

19/3 Stress och utmattning
Stressjukdomar är vår tids stora folksjukdomar som i dagens samhälle orsakar mer arbetsoförmåga än någon annan sjukdomsgrupp. Varför är det så? Och varför tar det så lång tid att bli bra? Vad kan göras för att behandla utmattningstillstånd som orsakats av stress, och vad kan vi göra för att förhindra dem? Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska institutet, har ägnat mer än 20 år åt att forska kring stressjukdomar och kommer att berätta vad vi vet om dem, om de senaste forskningsresultaten och vad man kan göra för att inte själv bli drabbad.

26/3 Luthers tankar – dag för dag
Lutherkännaren Göran Agrell, teologie doktor och präst, har tillsammans med Peter Strömmer översatt och redigerat boken ”Luthers tankar - dag för dag”. Göran Agrell gör en presentation av denna bok, som innehåller texter av själasörjaren Luther som ger tröst, hopp och frimodighet att vara människa. Det är en samling lutherord som kan vara en följeslagare ett helt år.