Meny

Föreläsningar

Föreläsningar på tisdagar om kristen tro och intressanta föredrag i ämnen som berör våra liv finner du nedan.

Tänkvärda tisdagar

Föreläsningar om kristen tro eller föredrag i ämnen som berör våra liv.
Det finns möjlighet att ställa frågor efteråt.
Tid: tisdagar kl. 19.00
Plats: Kungsholms kyrka
Fri entré
Information:
Jan Olov Fors, präst, e-post: jan.olov.fors@svenskakyrkan.se

28/1 Historiens metoo-vrål
Ebba Witt-Brattström talar utifrån sin bok Historiens metoo-vrål. I den tjuvkopplar hon en tvåtusenårig tradition av vittnande om sexuellt våld mot kvinnor med dagens metoo-utsagor. Med stöd i några av litteraturhistoriens viktigaste kvinnoröster samlar hon här en ny kategori vittneslitteratur. Ebba Witt-Brattström är författare och professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon är flerfaldigt belönad, senast med Expressens Björn Nilsson-pris samt Mårbackapriset. Hon är också varit med i det vinnande laget i tv-programmet Kulturfrågan Kontrapunkt.

4/2 Humor och religion
Olof Buckards föredrag kretsar kring humor och religion. Den djupt förankrade humorn stannar aldrig vid vitsar och uppsluppen drift, heller inte vid dräpande och fyndiga skämt. Humor i dess ursprungliga latinska innebörd för närmast tanken till vätskebalans. I överförd mening: sinne för proportioner. Humor har kallats för Guds leende på jorden. Olof Buckard är skriftställare och satiriker. Han har varit  gästpredikant i lutherska kyrkor i Sverige och utomlands.

11/2 Kunskapen i postsanningens tider
Finns det alternativa fakta? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen och hur vi kan motverka den. Hur kan vi förstärka vårt immunförsvar mot det falska och ogrundade? Och hur gör vi för att rätta felen? Vilken roll spelar medierna och vad kan skolan göra? Dessa frågor är inte bara av betydelse för vårt vardagsliv utan helt avgörande för en fungerande demokrati. Åsa Wikforss bok Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiende gavs förra året som julklapp till 110 000 elever av förlaget Fri tanke för att motverka dumhet. Hon är ny ledamot i Svenska akademien.

18/2 Att vinna över ensamheten
Anna Bennich, leg psykolog och leg psykoterapeut, talar utifrån sin bok Att vinna över ensamheten: psykologens bästa råd. Vi talar sällan om det, men vi är många som kan känna oss ensamma. Det kan vara en faktisk avsaknad av social samvaro eller en känsla av att inte bli sedd, förstådd och bekräftad av de människor en har runt omkring sig. Ensamhet bör beskrivas som en av vår tids folksjukdomar. Vi har skapat ett samhälle som fokuserar på individen oavsett hur det får oss att må, och inte sällan blir kostnaden stress, ensamhet och en känsla av tomhet. Anna Bennich möter många människor som kämpar med olika former av ensamhet. Hon lyfter fram den senaste forskningen om relationernas betydelse för vår hälsa och ger handfasta tips och strategier för hur vi kan öka och fördjupa relationerna i våra liv. Hon lyfter även frågan om allas vårt gemensamma ansvar för att se och finnas till för varandra.

25/2 Jesus med judiska ögon
Jesus från Nasaret är en av världshistoriens mest berömda judar. Enligt kristendomen är han Guds son och Messias. Men vad säger judendomen om Jesus? Vem var han utifrån ett judiskt perspektiv? Ute Steyer talar om den judiska bilden av Jesus, hur han uppfattats inom judendomen genom historien och hur nutida judiska teologer tolkar honom. Ute Steyer är rabbin i Stora synagogan i Stockholm och Sveriges första kvinnliga rabbin. Ute Steyer undervisar på Paideia i Talmud och judiska studier, men hon är även ofta anlitad som föreläsare runtom i landet för att berätta om judiskt liv och judisk tro.

3/3 Hur klingar det kristna försoningsbudskapet i några av Richard Wagners operor?
Richard Wagner hör till operakonstens stora gestalter och har med sin produktivitet och sina musikdramatiska reformer påverkat hela operahistorien. Wagner betraktade sina operor som ”allkonstverk”. Niklas Lindblad reflekterar kring hur det kristna försoningsbudskapet klingar i några av Wagners operor. Han varvar sitt föredrag med att låta oss lyssna till smakprov ur dessa operor. Niklas Lindblad har arbetat vid Sveriges Radio sedan tidigt 70-tal och är en välbekant presentatör av konserter och operasändningar i P2 och i Berwaldhallen. Han har en unik förmåga att presentera musik så att den blir tillgänglig för nybörjarlyssnare samtidigt som musikkonnässörer får något nytt att ta till sig.

10/3 Tro i tvivlets tid
Eric Schüldt ger en personlig reflektion över tro i tvivlets tid. Han är programledare och kulturskribent. Just nu bland annat aktuell med programmet Text och musik med Eric Schüldt i P2. Han har även gjort livsåskådningsprogrammen Livet & döden och Den andra världen i P1 samt varit programledare för Idévärlden i Sveriges Television. Eric Schüldt tilldelades Sveriges Radios språkpris år 2018 med motiveringen: ”...som kittlar vår fantasi med språklig magi, och vars storslagna lågmäldhet både bildar och ger bilder i en personligt orkestrerad värld av ord och ton”.

17/3 Sveriges religiösa landskap - INSTÄLLD