S:t Görans kyrka sedd utifrån
Foto: Arne Hyckenberg

S:t Görans kyrka

Den nuvarande kyrkan ritades av arkitekten Adrian Langendahl och invigdes på påskdagen 1958.

Klicka här för att se en panoramabild och vandra runt i S:t Görans kyrka.

Klinga med ett bud från höjden över stadens larm och brus! Mana mödans barn att bedja! Samla dem i Herrens hus.

Redan 1910 hade ett kapell uppförts på platsen för den nuvarande kyrkan, ritat av arkitekten Gustaf Améen. Det fick namnet Sankt Görans kyrka, troligen inspirerat av det intilliggande Sankt Görans sjukhus.

Kapellet ansågs med tiden mindre ändamålsenligt, varför det 1955 stängdes för att rivas och på så sätt bereda plats för ett mer värdigt tempel åt församlingen. Den nuvarande kyrkan ritades av arkitekten Adrian Langendahl och invigdes på påskdagen 1958. Langendal har i basilikans klassiska form velat skapa ett kyrkorum som är "tidlöst och självklart; som en rak linje".

Koret domineras av Einar Forseths stora altarmålning i al secco med de tre tomma korsen i centrum. Därutöver omges den gode herden av de fyra evangelistsymbolerna och längs sidorna grupperas en svit bilder ur Jesu liv.

Altaret har en skiva av marmor medan underdelen är av kalksten. Altarsilvret, som består av krucifix och sex ljusstakar, har komponerats av konstnären Birger Haglund till kyrkans invigning 1958.

Predikstolen brukar vara på norrsidan i kyrkor, men står här på södra sidan eftersom det finns en läktare i norr. Även denna är tillverkad i marmor och står på en fot av kalksten. Skulptören David Wretling har i sex fält visat olika bilder och personer ur vår religiösa historia. Skulpturer av David Wretling förekommer på flera ställen i kyrkan.

Orgeln, från Mårtenssons orgelfabrik, består av tre manualer och 47 stämmor och invigdes 1987, då den ersatte en äldre orgel. Fasaden är den ursprungliga, ritad av Adrian. Langendal. Kororgeln är byggd av Mats Arvidsson och invigdes 2005. Den har två manualer och 17 stämmor.

Dopfunten är även den ritad av Adrian Langendal. Ytterskålen utgörs av en del av en gammal kyrkklocka från Skåne. Innerskålen är tillverkad i silver.

I tornet, som är kvar från den gamla kyrkan, hänger två kyrkklockor, som även de fanns i den gamla kyrkan. De ena av dem bär inskriptionen
 
"Klinga med ett bud från höjden
över stadens larm och brus!
Mana mödans barn att bedja!
Samla dem i Herrens hus."

Under kyrkan finns ett kolumbarium (lat. duvslag) med cirka 4400 nischer för askurnor. Kolumbariet invigdes 1958 och utvidgades 1967. Där finns plats för cirka 10000 urnor.

S:t Görans kyrka
Adress: Welanders väg 2
Måndag–lördag kl. 11.00–16.00
Söndag kl. 10.00–16.00
T-bana: Fridhemsplan. Buss 1, 3, 4, 54, 56, 61

S:t Görans kolumbarium
Besöksadress: Welanders väg 2
Tisdag–lördag kl. 11.00-16.00
Söndag kl. 12.00-16.00
(Måndagar stängt) 

Sankt Görans kolumbarium är beläget under Sankt Görans kyrka

S:t Görans kolumbarium

Församlingens kolumbarium finns under S:t Görans kyrka.