S:t Göranskretsen

S:t Göranskretsen är en del av Västermalms församlingsverksamhet och är öppen för alla intresserade.

Kontaktinformation
Ordförande Aron Telde, 08-545 709 59
Vice ordförande Annelie Bengtsson, 070-289 94 89
Sekreterare Karin Persson Berg, 073-755 88 19
Kassör Catharina Rådsten, 070-697 88 07
PlusGiro 19 08 40-9. Årsavgift 40 kr
Lokal: S:t Göransvåningen, Arbetargatan 21 (då ej annat anges).

6 september kl. 18.00
Årsmöte
Gabriella Sjöström, piano

20 september kl. 18.00
Att vara herde för soldater
Lisa Mobrand, präst, kaplan, Västermalm

4 oktober kl. 18.00
Sång och musik
Ola Hedén

18 oktober kl. 18.00
Media förr, nu och i framtiden
Christina Jutterströn fd chef DN

1 november kl. 18.00
Sång och musik
Mandys Blue Seven

15 november kl. 18.00
Från Abborrberget till Överskärargränd
Eva-Karin Gyllenberg, journalist DN

29 november kl. 18.00
Julfest