S:t Göranskretsen

S:t Göranskretsen är en del av Västermalms församlingsverksamhet och är öppen för alla intresserade mot en avgift på 40 kronor per år.
Tid: måndagar (jämna veckor) kl. 18.00-19.00 (5/9-28/11)
Plats: S:t Göransvåningen, Arbetargatan 21 (om inget annat anges)
Ledare: Aron Telde, präst  
aron.telde@svenskakyrkan.se

5 september Deri Rowlands och Wojciech Rutkowski, sång och musik

19 september Pontus Dahlstrand, Södermalm genom historien

21 september Studiebesök Odd Fellow med lunch. Kostnad 100kr.
Anmälan till Monica Bertilsson 0707978106.

3 oktober Musik, Operadonnorna

17 oktober Åke Norin, allsångskväll

31 oktober Johanna Broman Åkesson om Povel Ramel

14 november Eva Karin Gyllenberg om svenska kvinnliga pionjärer

28 november Julavslutning

Övrig information:
Ordförande Aron Telde, 08-545 709 59
Vice ordförande Annelie Bengtsson, 070-289 94 89
Sekreterare Karin Persson Berg, 073-755 88 19
Kassör Catharina Rådsten, 070-697 88 07
PlusGiro 19 08 40-9. Årsavgift 40 kr