S:t Görans Röster

En vuxenkör öppen för alla, oavsett tidigare körerfarenheter. Kören medverkar regelbundet i församlingens gudstjänstliv och har en blandad repertoar.
Tid: tisdagar kl.18.30–20.30
Plats: S:t Göranssalen, Arbetargatan 21
Körledare: David Kronström, davidkronstrom.planet@hotmail.com