S:t Görans Röster

En vuxenkör öppen för alla, oavsett tidigare körerfarenheter. Kören medverkar regelbundet i församlingens gudstjänstliv och har en blandad repertoar.
Tid: tisdagar kl.18.45–20.45
Plats: S:t Görans kyrka
Körledare: Mats G Eriksson 08-6173953 mats.g.eriksson@svenskakyrkan.se