S:t Görans Motettkör

Kören består av cirka 30 medlemmar och sjunger regelbundet i gudstjänster i S:t Görans kyrka och den största delen av repetitionsarbetet ägnas åt konsert­repertoar.
Tid: torsdagar kl. 18.15–21.00
Plats: S:t Göranssalen, Arbetargatan 21
Körledare: Olov Risberg, 08-545 70 962, olov.risberg@svenskakyrkan.se
Mer information finns på körens webbplats: S:t Görans Motettkör