S:t Görans kammarkör

S:t Görans kammarkör består av cirka 30 sångare. Körens medlemmar förväntas sköta det mesta av instuderingen på egen hand och repetitionerna ägnas därför främst åt intonation, klang och musikaliskt precisionsarbete. Goda röstkvaliteter krävs av sångarna och en sångpedagog är knuten till körens arbete. Instuderingstempot är relativt högt och repertoaren
krävande. Kören har en omfattande konsertverksamhet och sjunger också vid gudstjänster i S:t Görans kyrka.
Tid: onsdagar kl. 18.15–21.00
Plats: S:t Göranssalen, Arbetargatan 21
Körledare: Olov Risberg, 08-545 70 962, olov.risberg@svenskakyrkan.se
Mer information finns på körens webbplats: http://stgoranskammarkor.se/