S:t Görans kammarkör

S:t Görans kammarkör
Kören består av cirka 30 sångare och körmedlemmar som förväntas sköta det mesta av instuderingen på egen hand. Repetitionerna ägnas främst åt intonation, klang och musikaliskt precisionsarbete. Goda röstkvaliteter krävs av sångarna och en sångpedagog
är knuten till körens arbete. Instuderingstempot är relativt högt och repertoaren krävande. Kören har en omfattande konsertverksamhet och sjunger också vid gudstjänster i
S:t Görans kyrka.
Tid: onsdagar kl. 18.15–21.00
Plats: S:t Göranssalen, Arbetargatan 21
Körledare: Olov Risberg, 08-545 70 962, olov.risberg@svenskakyrkan.se
Mer information finns på körens webbplats: http://stgoranskammarkor.se