S:t Eriks kapell

S:t Eriks kapell byggdes 1912-1913 som begravningskapell till det som sedan blev S:t Eriks sjukhus.

Klicka här för att se en panoramabild och vandra runt i S:t Eriks kapell.

När man i början av 1970-talet rev några av de äldre byggnaderna på sjukhusområdet fanns även planer på att riva kapellet. Men genom stort engagemang från bland andra, dåvarande kyrkoherde Carl-Magnus Magnuson, räddades kapellet. Ägaren landstinget gav kapellet till Kungsholms församling som en gåva och det restaurerades under ledning av arkitekt Ulla Joneborg. Tanken var att kapellet skulle fungera som en vardagskyrka.

Över altaret hänger en abstrakt meditationstavla i olika blå färger, skapat av Harriet Ebeling. På var sin sida om tavlan hänger ikonmålningar. Dessa påminner om att den bulgarisk-ortodoxa församlingen regelbundet "lånar" kapellet.

År 1994 flyttades kapellet några hundra meter för att ligga centralt i det nya bostadsområdet som växt upp på det gamla sjukhusområdets tomt. Det var första gången som en hel tegelbyggnad flyttades utan att först rivas.

Kapellet har plats för 30 besökare.