Så styrs församlingen

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet (församlingens styrelse).

Kyrkorådet ger förslag på hur pengar ska fördelas, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på.

Kyrkoherden är församlingens chef och leder församlingen samt verksamheten. Tillsammans med medarbetarna ska kyrkoherden forma arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet (församlingens styrelse).

Kyrkorådet

Kyrkorådet ger förslag på hur pengar ska fördelas, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på.

Församlingsinstruktion och styrdokument

Här kan du ladda ner Västermalms församlings församlingsinstruktion, policyer och reglementen.

Budget

Här kan du ladda ner Västermalms församlings budget som pdf.

Årsredovisning och verksamhets-uppföljning

Här kan du ladda ner Västermalms församlings årsredovisning och verksamhetsuppföljning som pdf.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.