Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandringar och pilgrimsliv lockar allt fler. Människor ger sig ut på vägar och stigar i sitt sökande efter livets djup och i längtan efter inre och yttre uppbrott.

Öppethållande i S:t Eriks kapell
Församlingar och grupper som vill gå delar av Ingegerdsleden och passera S:t Eriks kapell är varmt välkomna att höra av sig till församlingen på telefon 08-650 49 00. Öppethållande sker efter möjlighet och tillgänglighet.

För dig som vill vandra på egen hand
S:t Eriks kapell är en del av Ingegerdsleden och vid kapellet finns information och pilgrimsstämpel. Pilgrimspass kan hämtas gratis i Kungsholms kyrka och S:t Eriks kapell. Boken om Ingegerdsleden kan köpas i Kungsholms kyrka eller S:t Eriks kapell (100 kr) eller laddas ner gratis från www.svenskakyrkan.se.
För mer information om Pilgrimsvandringar i Stockholms stift besök www.pilgrimstockholm.se

Pilgrimslänkar

 

Stockholms stift: 
www.pilgrimstockholm.se
Stockholms ekumeniska pilgrimsnätverk:
www.pilgrim08.se
Pilgrimscentrum i Vadstena:
www.pilgrimscentrum.se
Föreningen Pilgrim i Sverige:
www.pilgrim.nu
Franciskanska pilgrimsrörelsen:
www.cdsf.org