Ingegerdsleden

I oktober 2014 invigdes Ingegerdsleden mellan Storkyrkan i Gamla stan och Uppsala domkyrka. Det är en elva mil lång ny pilgrimsled för andlighet och kulturhistoria i fredens tecken. S:t Eriks kapell i Västermalms församling är en del av leden.

Oavsett om du vill pilgrimsvandra eller historievandra är Ingegerdsleden en vacker omväxlande vandringsled genom en bygd där människor bott och vandrat sedan vikingatiden. Du kan starta i Storkyrkan i Gamla stan eller i Uppsala domkyrka. Leden slingrar sig på gång- och cykelvägar, skogsstigar och gamla landsvägar mellan medeltidskyrkor, gamla bondbyar, herresäten och sjöar. S:t Eriks kapell vid Grubbens ring är en del av leden.

Ingegerd
Mitt emellan Uppsala och Stockholm ligger Sigtuna, den medeltida stad där riket som blev Sverige grundades och där kristendomen fick ett första varaktigt fäste. I Sigtuna växte Ingegerd upp som dotter till Olof Skötkonung och sondotter till stadsgrundaren Erik Segersäll. Det är efter henne som leden fått sitt namn. Fredsmäklare
Hon var under sin livstid på 1000-talet en inflytelserik fredsmäklare i dåtida Ryssland. Hon fick tio barn med storfursten Jaroslav och tog namnet Irina som betyder fred. Hon avlade senare klosterlöften och blev nunnan Anna som är helgonförklarad i den ryskortodoxa kyrkan. En av helgondagarna tillägnad henne är den 4 oktober 2014, den dagen då Ingegerdsleden invigs i Sigtuna ungefär tusen år efter att hon levde här. Så knyts historien ihop.

En dröm
Den nutida historien, om hur Ingegerdsleden kom till, startade för tio år sedan. Marianne Granat, en av flera hängivna pilgrimsvandrare i Stigfinnargruppen, närde en dröm om att fortsätta Eriksleden (en sex kilometer lång led mellan Gamla Uppsala kyrka och Uppsala domkyrka) till Sigtuna. Det sådde ett frö hos flera pilgrimer om att förlänga den ända ner till Storkyrkan.

Sju etapper
Det finns många människor att tacka för leden. Två av dem är Claes Göran Guinchard i Sigtuna och Bo Lundkvist i Kista. De har letat efter natursköna vägar på de sju etapperna och skrivit boken Ingegerdsleden en värdefull, för att inte säga helt nödvändig, hjälp för vandraren eftersom leden är omarkerad.

- Varje församling längs leden har skyltar om leden och om platsen där skylten står, men vi har tyvärr inte fått markera leden genom kommunerna och Nationalstadsparken vid Brunnsviken, berättar Bo Lundkvist och Claes Göran Guinchard. I S:t Eriks kapell kommer pilgrimmens sju nycklar uppmärksammas och boken om Ingegerdsleden finns att köpa där. Boken går även att ladda ner gratis från pilgrimstockholm.se.

I S:t Eriks kapell finns också en stämpel för ditt pilgrimspass. Pilgrimspass kommer att finnas i kapellet för dig som inte har något.

Fred och frihet
Ingegerdsleden går mellan kyrkor och kapell, de flesta inom Svenska kyrkan men även syriskortodoxa Mor Johannes kyrka i Märsta och St. Lars katolska kyrka i Uppsala. I St. Lars hänger en ikon av Anna av Novgorod (född Ingegerd) för att påminna oss om den ekumeniska gemenskapen för fred och frihet.  - Ingegerd var en dåtida fredsmäklare mellan rivaliserande kungar och bröder. Men vi har haft en till ledsagare när vi valt vägar: Albertus Pictor. Han levde 500 år senare och verkade som kyrkomålare. Hans målningar kan man se i flera kyrkor längs leden, berättar Bo och Claes Göran.

HELENA THOREN/ LASSE SKÖLVING

Läs mer om Ingegerdsleden här. 

Ingegerdsleden

FÖR ANDLIGHET, KULTUR OCH FRED

Pilgrimsled mellan Stockholm – Sigtuna – Uppsala

Längd: 11 mil i 7 etapper

Besöksmål och rastplatser: 29 kyrkor och kapell

Värdar och övernattning: 21 församlingar

Ekumenik: Leden binder samman fem trossamfund, Svenska kyrkan, Buddisttemplet IBPS, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Equmeniakyrkan och Katolska kyrkan

Framtidsplaner: Ingegerdsleden ska ingå i ett nätverk av leder från kontinenten genom Sverige till det medeltida pilgrimsmålet Nidarosdomen i Trondheim.

Ingegerd: Pilgrimsleden har namngetts efter Ingegerd, den svenska prinsessan från Sigtuna som blev storfurstinnan Irina i Ryssland och sedan nunnan Anna. Hon är det första svenskfödda helgonet